برگزاری دوره آموزشی آشنایی با کاربرد جی پی اس GPS ویژه مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان جنوبی درمرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند “

 

روز گذشته پانزدهم دی ماه ” دوره آموزشی آشنایی با کاربرد GPS جی پی اس مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان جنوبی درمرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند آغاز گردید ، این دوره آموزشی که ویژه مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان جنوبی برگزار میگردد از پانزدهم دی ماه آغاز و بمدت پنج 5 روز ادامه خواهد داشت .

 

بازدید معاونت سلامت ،مسئولین وکارشناسان اداره کل زندان های استان خراسان جنوبی وشهرستان بیرجند از کارگاه های مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند به روایت عکس

 

 

تودیع ومعارفه روئسای مرکز آموزش فنی وحرفه ای تخصصی برق والکترونیک بیرجند

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند”

 

روز گذشته ششم بهمن ماه ” تودیع ومعارفه روئسای مرکز آموزش فنی وحرفه ای تخصصی برق والکترونیک بیرجند انجام شد ، در این جلسه که خوش آیند مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان ودیگر مسئولین حضور داشتند از زحمات 30 ساله جناب سید مرتضی کوشه که در این مرکز و مسئولیت های دیگرزحمات زیادی کشیده اند تقدیر بعمل آمد و با حکم مدیر کل استان ، مهندس سید علیرضا ناصری سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مهارت بیرجند با حفظ سمت بعنوان رئیس مرکز تخصصی برق والکترونیک بیرجند معرفی گردید ، درپایان این مراسم از زحمات چندین ماهه مهندس دانش رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند که در مدت مرخصی جنای آقای کوشه رئیس مرکز برق ، سرپرستی آن را عهده دار بوده اند با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد .

 

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند محفوظ است.