تودیع ومعارفه روئسای مرکز آموزش فنی وحرفه ای تخصصی برق والکترونیک بیرجند

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند”

 

روز گذشته ششم بهمن ماه ” تودیع ومعارفه روئسای مرکز آموزش فنی وحرفه ای تخصصی برق والکترونیک بیرجند انجام شد ، در این جلسه که خوش آیند مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان ودیگر مسئولین حضور داشتند از زحمات 30 ساله جناب سید مرتضی کوشه که در این مرکز و مسئولیت های دیگرزحمات زیادی کشیده اند تقدیر بعمل آمد و با حکم مدیر کل استان ، مهندس سید علیرضا ناصری سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مهارت بیرجند با حفظ سمت بعنوان رئیس مرکز تخصصی برق والکترونیک بیرجند معرفی گردید ، درپایان این مراسم از زحمات چندین ماهه مهندس دانش رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران بیرجند که در مدت مرخصی جنای آقای کوشه رئیس مرکز برق ، سرپرستی آن را عهده دار بوده اند با اهداء لوح تقدیر بعمل آمد .

 

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بیرجند محفوظ است.